Chì cân mâm

Chì cân mâm được dùng để cân bằng bánh xe ô tô. Sau khi dùng máy cân mâm để xác định được điểm cần bù trọng lượng thì đính chì cân mâm tại điểm đó.

Chì cân mâm chia làm 2 loại: chì đóng cân mâm và chì dán cân mâm. Chì dán được dùng chủ yếu cho các dòng xe du lịch sử dụng mâm nhôm, mâm đúc. Chì đóng được dùng cho các loại mâm sắt  hay dùng cho xe tải.

Chì dán gồm 2 loại : 5 gram và 10 gram. Chì đóng gồm các loại: 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, 25 gram, 30 gram, 35 gram, 40 gram, 45 gram, 50 gram…

 

Xem tất cả 2 kết quả